Klachten

Artikel 16
Toepasselijk recht en forumkeuze

16.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen, opdrachten en overeenkomsten die Verkoper met Koper aangaat, alsmede eventuele geschillen die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing.

16.2. Indien er sprake is van een klacht m.b.t. de online diensten of producten van NOX Amsterdam, kunt u contact opnemen met de klantenservice via [email protected]. Uw klacht zal in behandeling genomen worden door de klantenservice en binnen 10 werkdagen worden afgehandeld. 

16.3. In het geval partijen geen overeenstemming bereiken over een klacht, zoals bedoeld in artikel 16.2., kunt u binnen 30 dagen het geschil indienen bij het EU-platform ' Online Dispute Resolution' (ODR) door middel van ec.europa.eu/cosumers/odr. 

16.4. Geschillen die niet op voornoemde wijze afgehandeld kunnen worden, zullen worden voorgelegd aan een in de wet genoemde relatief bevoegde rechter.

16.5"Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [email protected].. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via WebwinkelKeur viahttps://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil

Tevens is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."